Father’s Day

W ten weekend, to jest w niedzielę 3 września, w Australii obchodzony będzie Dzień Ojca. Święto to jest celebrowane w różne dni na całym świecie. Większość państw podąża za tradycją wywodzącą się ze Stanów Zjednoczonych i świętuje w trzecią niedzielę czerwca. Niektóre państwa podążają za katolicką tradycją i obchodzą Dzień Ojca w Dzień Świętego Józefa – 19 marca. W Polsce ten dzień wypada zawsze 23 czerwca. Powody ku temu są miesznką historii, tradycji i marketingu.

Z tego względu chciałabym krótko uczcić ten dzień jednym ze zdjęć mojego Taty. Zdjęcie to zrobił 13 lat temu (w 2004 roku), miałam wtedy 15 lat. Nazwał je W sieci. Pomyślałam, że to genialne – i nazwa i zdjęcie. Zainspirowało mnie to. Mój Tato pokazał mi podstawy fotografowania, jak ująć kadr, na co zwrócić uwagę itp. I teraz, po tylu latach, mogę szczerze docenić jego dzieło, pokazując je tutaj. No i dziękuję, oczywiście, za cały muzyczny świat, który mi pokazałeś, Tato.
Happy Australian Father’s Day! Kocham.


On this weekend, that is Sunday the 3rd of September, in Australia people will celebrate Father’s Day. The date of this holiday varies all over the world. Most of the countries follow the U.S. tradition and have it on the 3rd Sunday of June. Some of them follow the catholic tradition and have it on the 19th of March – St. Joseph’s Day. In Poland this date is always the same – the 23rd of June. The reasons for that are a mix of history, tradition and marketing.

That’s why I would like celebrate a little on this day, with one of my Dad’s pictures. He took that photograph 13 years ago (in 2004), I was 15 then. He called it In the Network. I thought it’s brilliant, both name and the picture. It inspired me. My dad showed me some basic stuff about photography, how to capture the image, what to focus on, etc. And now, after all of those years, I can truly appreciate it, by displaying his photo here. I also need to say thank you for the whole music world that you showed me, Dad.
Happy Australian Father’s Day! With love.

 

One thought on “Father’s Day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *