Sydney is a woman

Because she’s appealing with her shape
Full of mysterious little nooks, where you can find your seclusion. She has a long and winding shore line, with smooth and rough curves, folds and immersions. Just like a real woman. Tender and soft sandy beaches or sharp edges of tall cliffs. She’s omnifarious….

Because she’s changeable like a weather
Unpredictable. Hot and stormy. Cold and peaceful. Changes like a woman’s mood. Up and down, happy and sad, sunny and rainy. Rainbow seems to to be a smile through the tears. It also happens to me a lot. And that’s why I understand her.

Because women create her
The women that define her lifestyle and urban rhythm just like a heartbeat that keeps the organism alive. The women that I meet and that are in my life. My inspirations, my role models, my supports. Singles, married, divorced, left alone, mothers, partners, loners, friends, lovers… Gentle and bold, soft and strong, caring and ruling, subordinate and independent. I also give and receive all of these values, feelings and emotions. That’s why Sydney is a woman exactly like I am.

I dedicate this post to my Mom, without her I wouldn’t be a woman that I am now.


Ponieważ uwodzi swoim kształtem
Pełna tajemniczych zakamarków, gdzie można znaleźć swoje zacisze. Ma długą, krętą linię brzegową z gładkimi i szorstkimi łukami, fałdami i zagłębieniami. Zupełnie jak prawdziwa kobieta. Delikatne i miękkie piaszczyste plaże, czy ostre krawędzie wysokich klifów. Jest różnorodna…

Ponieważ jest zmienna jak pogoda
Nieprzewidywalna. Gorąca i burzliwa. Zimna i spokojna. Zmienia się jak kobiece nastroje. Uniesiona i zdołowana, wesoła i smutna, słoneczna i deszczowa. Tęcza wydaje się być śmiechem przez łzy. Mi też często się to zdarza i właśnie dlatego ją rozumiem.

Ponieważ kobiety ją tworzą
Kobiety, które definiują jej styl życia i miejski rytm tak jak bicie serca utrzymuje przy życiu cały organizm. Kobiety, które spotykam i które są w moim życiu. Moje inspiracje, autorytety, wsparcia. Singielki, mężatki, rozwiedzione, porzucone, matki, partnerki, samotniczki, przyjaciółki, kochanki… Delikatne i odważne, łagodne i silne, opiekuńcze i rządzące, poddane i niezależne. Ja także daję i dostaję wszystkie te wartości, uczucia i emocje. Dlatego właśnie Sydney jest kobietą dokładnie taką jaką ja jestem.

Dedykuję ten post mojej Mamie, bez niej nie byłabym kobietą , którą jestem teraz.

One thought on “Sydney is a woman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *