North Sydney

North Sydney is...

…a vivid place during the weekdays, full of corporate life which transforms into a desolate island after the sun sets down.

The name of North Sydney was proposed by an alderman of the new city back in 1890 to bring prestige and attract more people. It was changed from the previous name St Leonards which stands for another suburb now.

The names of the suburbs within North Sydney come from the names of early settlers of this area, George Lavender, Michael McMahon or James Milson.

There is also an interesting story about a person called Billy Blue who was a convict, settler and ferryman when he came to Australia in 1801. He died in year 1834 and the streets in North Sydney were named after him. Not only the streets like Blue Street and Blues Point Road but also restaurants like Billi’s Cafe, Olivo on Blue, Blue Ginger or Moorish Blue

 

It’s nice to walk down Blues Point Road and see a touch of blue in the shops, restaurants and people’s houses and gardens.

North Sydney also has some hidden treasures like Wendy’s Secret Garden or Sawmillers Reserve with a mysterious shipwreck. Another obvious gem is McMahons Point Lookout, my beloved view, beautiful anytime of the day and night all year round.

North Sydney jest…

…żywym miejscem w ciągu tygodnia, pełnym korporacyjnego życia, które zmienia się w opustoszałą wyspę po zachodzie słońca.

Nazwa North Sydney została zaproponowana przez radnego nowego miasta w roku 1890, aby zwiększyć prestiż tego miejsca i przyciągnąć więcej ludzi. Nazwa ta została zmieniona z poprzedniej St Leonards, którą nosi teraz inna dzielnica.

Nazwy dzielnic wewnątrz North Sydney pochodzą od nazwisk wczesnych osadników tych terenów, jak George Lavender, Michael McMahon, czy James Milson.

Pewna ciekawa historia tego miejsca jest związana także z osobą o imieniu Billy Blue, który był skazańcem, osadnikiem i przewoźnikiem gdy przybył do Australii w 1801. Zmarł w roku 1834 i ulice w North Sydney zostały nazwane jego imieniem. Nie tylko ulice, jak Blue Street i Blues Point Road, ale także restauracje, jak Billi’s Cafe, Olivo on Blue, Blue Ginger, czy Moorish Blue

Miło jest spacerować ulicą Blues Point Road i widzieć akcenty niebieskiego w witrynach sklepów, restauracjach i domach i ogrodach ludzi.

North Sydney ma także pewne ukryte skarby, jak Wendy’s Secret Garden, czy Sawmillers Reserve z tajemniczym wrakiem statku. Bardziej oczywistym klejnotem jest McMahons Point Lookout, mój ukochany widok, piękny o każdej porze dnia i nocy przez okrągły rok.

One thought on “North Sydney

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.