Chapter 1: Bombo

Let’s go back in time
It’s Friday, 16.01.2015, 7:53 pm, Sydney Botanic Gardens. I’m looking at the Opera House from a distance. She’s so tiny! I’ll miss her. And the Bridge too. I’m sad to leave this place but also excited for what awaits me – a trip across Australia!

For the last time I’m saying ‘Goodbye Sydney’ and so the journey begins.

Let’s hit the road!
On the next day in the early afternoon, everything is ready: car, trip plan, money, luggage, esky. At this stage, the only thing that’s not ready yet is my head because I’m not fully aware of what’s coming…

OK, ready or not, off I go!
I have only couple of hours of driving in the daytime so the first stop is 120 km away from Sydney. Driving at dusk brings first travel thrills. Suddenly, on my way, up in the sky I see…

Vampires?
Nah… Just kidding. These are giant bats, flying foxes, Pteropus vampyrus. So maybe vampires then? Lots of them. Above my head. Wait, are we going in the same direction?

I guess so. To Bombo.
It’s a small way just outside of Kiama, a bigger town famous for the coastline rock formations, where the air pushes the ocean water through the hole with the strength of the waves and makes for a spectacular view. It’s called a blowhole. So, what’s worth seeing in Bombo then? The answer is simple.

More rocks

Cathedral Rocks are of volcanic origin and are reminding of a cathedral-shaped building. The beauty of the nature. Truly amazing. This night I’m gonna spend at the beach, in the car. Just black of the night and sound of the ocean. It feels weird but kind of pleasant.

The next day…
I wake up, move the blinds and think:
‘It was a bit scary night but totally worth this truly beautiful morning’,
and I see this:

And I know, it’s going to be only better.


Cofnijmy się w czasie
Jest piątek, 16.01.2015, godzina 19:53, Sydney Botanic Gardens. Patrzę na gmach Opery z dystansu. Jest taka malutka! Będę za nią tęsknić. I za Mostem też. Jestem smutna, że opuszczam to miejsce, ale także podekscytowana tym, co mnie czeka – podróż przez Australię.

Ostatni raz mówię “Żegnaj Sydney” i tak zaczyna się przygoda.

W drogę!
Następnego dnia wczesnym popołudniem, wszystko jest gotowe: samochód, plan podróży, pieniądze, bagaż, lodówka turystyczna. Na tym etapie, jedyna rzecz, która jeszcze nie jest gotowa to moja głowa, ponieważ nie jestem w pełni świadoma tego, co mnie czeka…

OK, gotowa czy nie, dalej!
Mam tylko kilka godzin jazdy za dnia, więc pierwszy przystanek jest oddalony o 120 km od Sydney. Jazda o zmierzchu dostarcza pierwszego dreszczyku podróżniczych emocji. Nagle, na mojej drodze, wysoko na niebie widzę…

Wampiry?
Niee… żartuję. To wielkie nietoperze, latające lisy, Pteropus vampyrus. To może jednak wampiry? Dużo ich. Nad moją głową. Zaraz, czy my zdążamy w tym samym kierunku?

Tak mi się wydaje. Do Bombo.
To mała miejscowość, niedaleko Kiamy, większego miasteczka znanego ze specyficznej formacji skalnej wybrzeża, gdzie powietrze wypycha fale morskie poprzez otwór w tejże skale i robi niesamowite widowisko. Nazywa się to blowhole. Więc, co jest takiego ciekawego do zobaczenia w Bombo? Odpowiedź jest prosta.

Więcej skał
Cathedral Rocks to skały wulkanicznego pochodzenia, które swoim kształtem przypominają budynek katedry. Piękno natury. Prawdziwie zdumiewające. Tę noc spędzę na plaży w samochodzie. Tylko czerń nocy i szum oceanu. Trochę dziwnie, ale jakoś przyjemnie.

Następnego dnia…
budzę się, odsuwam zasłonkę i myślę:
“To była trochę straszna noc, ale całkowicie warta tego pięknego poranka”,
i widzę to:

I już wiem, że będzie tylko lepiej.

One thought on “Chapter 1: Bombo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.