How are you travelling?

A beautiful way to ask a person how they are

It happened to me couple of days ago, when one of my friends broke an arm. We then talked about it and my other friend was there listening to our conversation. The one who had an accident was always moving around the city by bike, so I asked: ‘How are you travelling now?’. And before I got any answer, my other friend commented on this with: ‘What a fancy way of asking how do you feel, I didn’t know you’re familiar with this expression!’. I wasn’t… But I loved it! Because we are really travelling all the time, right? Our life is a journey and we are the passengers travelling on this trip from one point to another. From the beginning to the end. Sometimes with the speed of light, sometimes just slowly drifting. Walking, running, trekking, hiking, strolling. Traveling it is.

So, how are you travelling today?

Me, I am flying…


Piękny sposób na zapytanie jak się masz

Zdarzyło się to kilka dni temu, gdy jeden z moich znajomych złamał ramię. Rozmawialiśmy o tym później, gdy inna znajoma słuchała naszej rozmowy. Ten, który miał wypadek zawsze przemieszczał się po mieście rowerem, dlatego zapytałam: “Jak teraz podróżujesz?”. I zanim otrzymałam jakąkolwiek odpowiedź, moja znajoma skomentowała to tak: “Ale ciekawy sposób na pytanie jak się czujesz, nie wiedziałam, że znasz to wyrażenie!”. Nie znałam… Ale spodobało mi się od razu! Bo tak na dobrą sprawę podróżujemy cały czas, prawda? Nasze życie to podróż, a my jesteśmy pasażerami podróżującymi z jednego punktu do drugiego. Od początku do końca. Czasami z prędkością światła, czasami tylko powoli dryfując. Idąc, biegnąc, wędrując, wspinając się, przechadzając. Podróżując właśnie.

Więc, jak Ty dzisiaj podróżujesz?

Ja, lecąc…

One thought on “How are you travelling?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.